ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(Αλλαγή Όρων - Ευθύνη Εταιρίας - Ακρίβεια Δεδομένων)

ΑΠΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
Οποιοσδήποτε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην σελίδα μας και να ενημερωθεί για τα προϊόντα μας και τις πολιτικές μας χωρίς να δηλώσει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο του, εκτός της χρησιμοποιούμενης διεύθυνσης IP που καταγράφεται αυτόματα από την ιστοσελίδα μας.
Επίσης θα πρέπει να αποδεχθεί την εγκατάσταση cookies, σύμφωνα ...
Στην περίπτωση που θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, θα πρέπει να μας δηλώσει τουλάχιστον μια ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας στην οποία θα στείλουμε την απάντησή του.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Για να προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία, ο χρήστης θα πρέπει είτε να εγγραφεί παραχωρώντας τα απαραίτητα στοιχεία του με την χρήση της σχετικής φόρμας εγγραφής, είτε να (επανα-)συνδεθεί καταχωρώντας τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό που του παραχωρήθηκε σε προηγούμενη εγγραφή του.
Με την εγγραφή του, ο χρήστης μας δηλώνει πλήρη στοιχεία ταυτοποίησής του, το Α.Φ.Μ. του, την διεύθυνση της έδρας του και τουλάχιστον μια διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας (σε περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από την έδρα του).
Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και φυλάσσονται από εμάς, σύμφωνα με τους όρους του παρακάτω κεφαλαίου “Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων”.
Ο χρήστης οφείλει επίσης να ενημερώνει στη σχετική καρτέλα του τα συγκεκριμένα στοιχεία σε περίπτωση αλλαγής τους, και ιδίως πριν από επόμενη παραγγελία του, άλλως δεν ευθυνόμαστε για τυχόν φορολογικά ή άλλα ζητήματα (π.χ. λάθος διεύθυνση αποστολής) προκύψουν από τη χρήση λανθασμένων στοιχείων.
Ευθύνη φύλαξης του κωδικού του-

ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Η ιδιαίτερη εγγραφή κάποιου ως “Μέλους του Δικτύου Συνεργατών” μας, συνεπάγεται ιδιαίτερα προνόμια προς τον χρήστη της ιστοσελίδας (π.χ. ιδιαίτερες εκπτώσεις ή και πρόσθετες υπηρεσίες), και προϋποθέτει σχετικό αίτημα του χρήστη (συνοδευόμενο από στοιχεία ταυτοποίησης και σύντομη περίληψη του ενδιαφέροντός του) και ολοκληρώνεται με έγκρισή του από εμάς, μετά από ιδιαίτερη επικοινωνία, ανάλογα με την περίπτωση, το επάγγελμα του αιτούντος και τις προοπτικές συνεργασίας μας σε διάφορους τομείς. Η εταιρία μας διατηρεί την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αποδώσει ή όχι στον αιτούντα την ιδιότητα του μέλους στο δίκτυο συνεργατών της και να ορίσει τα συγκεκριμένα προνόμια και τους κωδικούς πρόσβασης του μέλους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όλα τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της σελίδας που καταχωρούμε, τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά για την εκτέλεση των μεταξύ μας παραγγελιών και συμβάσεων, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, και ουδέποτε παραχωρούμε τα συγκεκριμένα στοιχεία σε τρίτους χωρίς την έγκριση του χρήστη.
Εννοείται ότι μέρος των στοιχείων του χρήστη ενδέχεται να γνωστοποιείται σε συνεργαζόμενες εταιρίες και άτομα, αποκλειστικά και μόνο προς εκτέλεση της παραγγελίας και την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τον χρήστη (π.χ. διεύθυνση αποστολής σε μεταφορική εταιρία, φορολογικά στοιχεία σε συνεργαζόμενο λογιστή, κλπ) καθώς και όπου και όταν ρητά προβλέπεται από τον νόμο (π.χ. σε αρμόδιες αρχές).
Ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα ενημέρωσης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων του που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και για την άσκησή τους, πέρα από την άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική του καρτέλα, μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρία μας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@skarlatos.com.gr

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, των σημάτων, των εικόνων, των σχεδίων, των γραφικών, των φωτογραφιών και των συνοδευτικών κειμένων των προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας μας “Ι. Σ. Σκαρλάτος” (εκτός από σήματα, λογότυπα και πνευματικές δημιουργίες τρίτων που αναφέρονται ρητά) και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και με τις διατάξεις των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταπώληση, τροποποίηση, ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιουδήποτε σκοπούς (εμπορικούς ή άλλους) πέραν της ενημέρωσης του χρήστη και της συναλλαγής με την εταιρία μας, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της εταιρείας μας, ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
Εικόνες, λογότυπα, ονόματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων συνεργατών μας που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των τρίτων που αναφέρονται και υπόκεινται σε ανάλογη νομική προστασία και περιορισμούς.


 • em-sample-alt
 • em-sample-alt
 • em-sample-alt
 • em-sample-alt
 • em-sample-alt
 • em-sample-alt
 • em-sample-alt
 • em-sample-alt
 • em-sample-alt
 • em-sample-alt
 • em-sample-alt